Woensdag 15 oktober : Evaluatie-avond

Beste commissieleden Klimop,

Het bestuur van KV Klimop nodigt jullie graag uit voor een evaluatie-avond.

Deze avond zal plaats vinden op woensdag 15 oktober, vanaf 20.00 uur in onze eigen kantine.

Doel van deze avond is om samen het afgelopen jaar te evalueren.

Na de bestuurlijke vernieuwing van vorig jaar zijn er veel nieuwe gezichten actief binnen Klimop en zijn onze commissies ook anders opgezet.

Graag willen wij met jullie samen terugkijken naar het seizoen 2013-2014, wat ging goed en wat kon beter. Wat vinden we van anderen, maar ook kritisch naar onszelf.

Ook kijken we samen met jullie vooruit. Wat zijn speerpunten in het seizoen 2014-2015? Welke verbeteringen kunnen we aanbrengen en welke zaken moeten we vooral op dezelfde manier blijven doen.

Dit alles in een positieve sfeer, constructief en met respect voor elkaar.

Hiervoor nodigen wij alle actieve commissieleden uit. We begrijpen dat niet iedereen op deze datum de mogelijkheid heeft om aanwezig te zijn. Het zou natuurlijk wel fijn zijn als van iedere commissie er minstens iemand aanwezig is.

Heb je op voorhand vragen, of punten die je op deze avond graag besproken ziet, mail deze dan naar: r.ermens@chello.nl.

Bestuur KV Klimop

Comments are currently closed.