Jeugdkamp 2024

Zoek de dobbelsteen en pak je favoriete kleur pionnetje, want we hebben spelletjes te spelen! Vijf dagen lang dobbelen we via ‘de gevangenis’ naar ‘de put’ om daarna binnen 30 seconds de vlag te veroveren om tot slot via start een dam te halen terwijl je linkervoet op rood staat. 

Het spelletjesfestijn start op woensdagavond 8 mei 2024 en we zijn pas op zondagmiddag 12 mei GAME OVER.

De groepjes

De locatie

Blokhut de Meerberg
Heistraat 64
5581 VW Waalre

De opzet

De opzet van het jeugdkamp is hetzelfde als voorgaande jaren. Elk groepje heeft twee vaste begeleiders. Zij zijn vooraf en tijdens het kamp het aanspreekpunt voor de kinderen uit de groep en zullen het gehele kamp samen met de groep alle activiteiten doorlopen. Ook gaan de groepsleiders, net zoals voorgaande jaren, vooraf met de groep samen een teamnaam verzinnen en een vlag maken. De datum voor het verzinnen van een naam en vlag ontvangen jullie via mail.
De overige leiding die meegaat is verantwoordelijk voor het organiseren van de activiteiten tijdens het kamp. 
De groepsleiders komen (net zoals vorige jaren) niet meer bij alle kinderen langs. De groepsleiders komen altijd bij de volgende kinderen langs:

  • Kinderen uit de F, E en D
  • Kinderen uit hogere teams die voor het eerste jaar meegaan

Tijdens dit bezoek zullen de groepsleiders zich voorstellen, uitleggen hoe het kamp in elkaar zit en het kampboekje uitdelen.
Voor de kinderen die in de C, B, en A spelen geldt in principe dat dit verhaal voor zowel de kinderen als ouders bekend is en vrijwel nooit een verrassing oplevert. Vindt u het als ouder toch prettig om vooraf toch even met de leiding gesproken te hebben, bijvoorbeeld in het geval van medicatie of andere zaken die je wilt bespreken, dan kunt u dat aangeven door een mail te sturen naar jeugdkamp@kv-klimop.nl

Betalen kosten

Dit jaar willen we iedereen verzoeken om het verschuldigde bedrag, €65,00, via de bank over te maken naar IBANnummer NL 23 RABO 0103 6209 58 t.n.v. KV Klimop te Asten o.v.v. Kamp 2024 + de naam van uw kind! We hopen dat het iedereen lukt dit vóór vrijdag 19 april te doen. Indien u liever contant betaalt is dit ook nog mogelijk. Neem hiervoor even contact op met jeugdkamp@kv-klimop.nl om dit verder af te spreken.
Heb je vragen? Bel dan even met Erik (06-39754560).

Aanmelden voor jeugdkamp 2024