Gedragscode

KV Klimop wil eraan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen korfballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de korfbalsport vinden we belangrijk. We willen actief werken aan de bewustwording bij spelers, coaches, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. Het complex moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen korfballen.

KV Klimop heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Met name de trainers, coaches en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels.

Wij willen jullie vragen deze gedragscode eens door te lezen zodat je op de hoogte de opgestelde gedragsregels. De gedragscode (update oktober 2023) kan HIER gevonden worden.

Bestuur KV Klimop.