Informatie

Korfbalvereniging Klimop te Asten
Opgericht 20 mei 1947

KV Klimop is een van oorsprong gemengde korfbalvereniging in de gemeente Asten (Noord-Brabant). Klimop is opgericht op 20 mei 1947 en bestaat nu dus meer dan 75 jaar. Het ledental van onze vereniging schommelt al jaren rond de 180-200 leden. In het seizoen 2021/2022 zijn er binnen Klimop 2 senioren, 2 junioren, 2 aspiranten en 3 pupillenteams actief met korfbal.

Sinds september 2013 beschikt KV Klimop over twee prachtige kunstgrasvelden. Hierop zullen al onze trainingen en thuiswedstrijden plaatsvinden tijdens de veldcompetitie. Tijdens de zaalcompetitie trainen we in sporthal de Schop, de tennishal en onze kunstgrasvelden en spelen we de thuiswedstrijden ook in sporthal de Schop.

Kaderbrief 2016-2017
Het hoofdbestuur heeft eind 2016 een kaderbrief opgesteld. Hierin staan de belangrijkste speerpunten en de missie van KV Klimop voor het seizoen 2016-2017. Hij is hier te downloaden.

Contributie seizoen 2023/2024
De jaarvergadering heeft het contributievoorstel voor het seizoen 2023/2024 goedgekeurd. Hieronder staan de bedragen per seizoen vermeld:

Soort lidmaatschap Leeftijdscategorie Contributie
Senior 2x competitie spelend 19 jaar en ouder € 203
Senior 1x competitie spelend 19 jaar en ouder € 146
Niet spelend n.v.t. € 89
Junior 16 t/m 18 jaar € 166
Aspirant 12 t/m 15 jaar € 135
Pupil 6 t/m 11 jaar € 132
Kangoeroe 3 t/m 5 jaar € 57
Recreant n.v.t. € 60
Steunlid n.v.t. € 35

Voor wat betreft de leeftijden wordt gekeken naar de leeftijd op 1 januari 2024. Een seizoen loopt in principe van half augustus t/m begin juni. Leden die pas later in het seizoen lid geworden zijn betalen naar gelang het aantal maanden dat ze lid zijn. Iemand die bijvoorbeeld in november lid wordt, betaalt 7/10 (nov. t/m mei) van de jaarcontributie.

Wijze van betalen
Omdat het ieder jaar weer veel tijd kost om van alle leden de contributie op tijd binnen te hebben, gaat onze voorkeur uit naar betaling via de automatische incasso. Machtigingskaarten zijn bij de penningmeester verkrijgbaar. Degenen die hier geen gebruik van (willen) maken dienen de contributie voor 1 oktober van het betreffende seizoen te voldoen op IBANnummer NL 23 RABO 0103 6209 58 t.n.v. KV Klimop te Asten. Spelers die op deze datum niet de volledige contributie betaald hebben zullen geen wedstrijden spelen totdat de contributie alsnog betaald is. Voor de duidelijkheid: Dit geldt zowel voor senioren als jeugdleden. De incasso zal één keer per jaar plaatsvinden, namelijk in de maand oktober.

Afmelding
Het afmelden als lid dient voor 1 april te gebeuren. Wanneer een lid zich na 1 april afmeldt dient hij de volledige contributie te betalen. Afmelden kan door onderstaand formulier in te vullen. Ook senioren die van spelend lid naar trainend lid omgezet willen worden kunnen dit forumlier invullen.