Vrienden van Klimop

Het 70-jarig jubileum is voor onze vereniging het perfecte startpunt om de jeugd in Asten de kans te blijven geven om zich zowel op sportief gebied, als op sociaal vlak te kunnen ontwikkelen. Klimop zet zich hiervoor al 70 jaar in en wil dit in de toekomst heel graag blijven doen.

Deze Vrienden van Klimop dragen onze vereniging een warm hart toe:

Vrienden van Klimop
Anja & Ronny van Oosterhout
Art Garden
Bestuur Klimop
Broers & zussen familie Cortooms
Café 't Spektakel
Café Toff
Café Van Hoek
De Busseltjes
Familie Borgers+
Familie Ermens
Familie Feijen
Familie Isa Feijen
Familie Moors
Familie Sonnemans
Familie Van Kemenade
Familie Van Laarhoven
Gouden Carolus
Kaartclub Klimop
Klimop 1
Klimop 2/Midweek
LIHO Telecom & Safety Systems
Maarten van den Boomen
Nieuwe coryfeeën Klimop
Oranjedak Zuid
Paul Hoefnagels
Rob & Richard
Rommelmarktcommissie
Ruud Raijmakers
Shoeby Asten
Snackbar 't Stuupke