Bestuur en Commissies

Hieronder vinden jullie de contactpersonen van de diverse commissies binnen KV Klimop Asten:

Rol Naam Contactpersoon voor
Voorzitter Bjorn van Oosterhout Contactpersoon Accomodatiecommissie
Secretaris Marly van Kemenade Contactpersoon Korfbal Technische Commissie
Penningmeester Anke Kerkers Contactpersoon Activiteitencommissie en Uitvoerende administratie
Bestuurslid Guido Hoeben Promotie- en Fondsenwerving
Bestuurslid Jessie Klinckenberg
Korfbal Technische Commissie
Contactpersoon Tom Derks ( ktc@kv-klimop.nl )
Scheidsrechterscoördinator Gertjan Sonnemans ( scheidsrechter@kv-klimop.nl )
Contactpersoon jeugd Hetty van der Hulst
Contactpersoon senioren Jorn van Laarhoven
Lid Jitske Sonnemans
Lid Chantal van den Broek
Werkgroep Technisch Beleid Stefan Driessen
Werkgroep Technisch Beleid John van Oosterhout
Activiteitencommissie
Contactpersoon Erik Swinkels ( erik.swinkels@kv-klimop.nl )
Lid Silke Swinkels
Lid Luc Geven
Lid Laura Kamminga
Contactpersoon Jeugdkamp Anke Kerkers & Erik Swinkels
Schoolkorfbaltoernooi VACATURE
Uitvoerende administratie
Contactpersoon + Financiële administratie en contributie Mayelle Feijen
Vragen hierover: penningmeester@kv-klimop.nl
Ledenadministratie Ilse Derks
Saturnusstraat 44
5721 BS Asten
ledenadministratie@kv-klimop.nl
Wedstrijdsecretaresse Chantal van de Broek
Heesakkerweg 12 Asten
wedstrijdsecretariaat@kv-klimop.nl
Postadres Karlijn Geelen
Vlas 39
5721 PL Asten
Contracten beheer Christel Cortooms
Zaalhuur Anke Kerkers
Promotie- en fondsenwerving
Sponsoring Dirk Cortooms ( sponsoring@kv-klimop.nl )
Sponsoring Bjorn van Oosterhout
Klimop Courant Karel Hoendervangers ( peelkorf@kv-klimop.nl )
Klimop Courant Laura Kamminga ( peelkorf@kv-klimop.nl )
Website en Social Media Rob Cortooms
Website en Social Media Erik Swinkels
Speculaasactie Marion Adriaans
Speculaasactie Riette van Bree
Kledingcommissie Tessa van Mourik ( kledingcommissie@kv-klimop.nl )
Accommodatiecommissie
Contactpersoon Marco van Bree ( accommodatie@kv-klimop.nl )
Voorraad kantine Anita Verhees
Bezetting kantine Trudy van Bussel
Verhuur kantine Roos vd Beuken ( roosbeuk_@hotmail.com )
Lid William Borgers
Lid Edwin van der Hulst
Contactpersoon Poetsen Hetty van der Hulst
Lid Joan Bruystens
Materiaalbeheer VACATURE