Bestuur en Commissies

Hieronder vinden jullie de contactpersonen van de diverse commissies binnen KV Klimop Asten:

Rol Naam Contactpersoon voor
Voorzitter Bjorn van Oosterhout Contactpersoon Accomodatiecommissie
Secretaris Marly van Kemenade Contactpersoon Promotie- en Fondsenwerving
Penningmeester Anja van Oosterhout Contactpersoon Korfbal Technische Commissie en Uitvoerende administratie
Bestuurslid Anke Kerkers Contactpersoon Activiteitencommissie
Bestuurslid Guido Hoeben
Regiovertegenwoordiging Mariëtte van Bussel
Vrijwilligerscoördinator VACATURE
Korfbal Technische Commissie
Kartrekker VACATURE
Scheidsrechterscoördinator Gertjan Sonnemans ( scheidsrechter@kv-klimop.nl )
Contactpersoon jeugd Hetty van der Hulst
Contactpersoon senioren Jorn van Laarhoven
Lid Jitske Sonnemans
Werkgroep Technisch Beleid Stefan Driessen
Werkgroep Technisch Beleid John van Oosterhout
Werkgroep Technisch Beleid Rens van Heugten
Activiteitencommissie
Kartrekker Erik Swinkels
Lid Silke Swinkels
Lid Luc Geven
Lid Laura Kamminga
Contactpersoon Jeugdkamp Dirk Cortooms
Schoolkorfbaltoernooi VACATURE
Uitvoerende administratie
Kartrekker + Financiële administratie en contributie Mayelle Feijen
Vragen hierover: penningmeester@kv-klimop.nl
Ledenadministratie Ilse Derks
Saturnusstraat 44
5721 BS Asten
0493-840000
ledenadministratie@kv-klimop.nl
Wedstrijdsecretaresse Chantal van de Broek
Heesakkerweg 12 Asten
06-47076869
wedstrijdsecretariaat@kv-klimop.nl
Postadres Karlijn Geelen
Vlas 39
5721 PL Asten
Contracten beheer Christel Cortooms
Zaalhuur Anke Kerkers
Promotie- en fondsenwerving
Kartrekker Dirk Cortooms ( sponsoring@kv-klimop.nl )
Sponsoring Roos van den Beuken
Sponsoring Bjorn van Oosterhout
Sponsoring Bart Ceelen
Sponsoring Christel Janssen-van Seccelen
Klimop Courant Karel Hoendervangers ( peelkorf@kv-klimop.nl )
Klimop Courant Laura Kamminga ( peelkorf@kv-klimop.nl )
Website en Social Media Rob Cortooms
Website en Social Media Erik Swinkels
Speculaasactie Hilde Ermens
Speculaasactie Marion Adriaans
Speculaasactie Riette van Bree
Kledingcommissie Tessa van Mourik ( kledingcommissie@kv-klimop.nl )
Kledingcommissie Lizeth van Mourik
Accommodatiecommissie
Kartrekker Marco van Bree ( accommodatie@kv-klimop.nl )
Voorraad kantine Anita Verhees
Bezetting kantine Trudy Bruggers
Verhuur kantine Roos vd Beuken ( roosbeuk_@hotmail.com )
Lid William Borgers
Lid Edwin van der Hulst
Lid Hetty van der Hulst
Lid Joan Bruystens
Materiaalbeheer VACATURE