Klimop zoekt een voorzitter

Onderstaand bericht is afgelopen weken gepubliceerd in het Peelbelang. Voor deze vacature binnen KV Klimop heeft zich tot op heden geen geschikte kandidaat gemeld. Neem vrijblijvend contact op met bestuur@kv-klimop.nl.

Voorzitter gezocht

De vereniging:
KV Klimop is een gemengde korfbalvereniging in de gemeente Asten en bestaat ruim 65 jaar. Het ledental van onze vereniging schommelt al jaren rond de 200 leden. Sinds september 2013 beschikt KV Klimop op haar eigen accommodatie over twee prachtige kunstgrasvelden. Kracht ligt in de combinatie van een zeer  actieve en gezellige vereniging waarbij meer en meer aandacht uitgaat naar de sportieve prestaties.

De functie:
Als voorzitter geeft u leiding aan de maandelijkse bestuursvergadering. U vertegenwoordigt de vereniging zowel intern als extern, naar onze leden toe en naar de externe partijen waar wij mee samenwerken (gemeente, bond, sportverenigingen) en behartigt onze belangen.

Uw profiel:
Als voorzitter beschikt u over leidinggevende vaardigheden maar bent u vooral een communicator. De vereniging heeft een grote groep enthousiaste vrijwilligers en kaderleden. Aandacht verdient vooral de interne communicatie en de afstemming tussen bestuur en commissies. Dit vraagt soms humor, soms politiek gevoel en soms stevig natuurlijk leiderschap. U vindt het prima in ‘the spotlight’ te staan en als boegbeeld te worden gezien. De functie vraagt ook het uitdragen van een visie en het sturen op groei. Het bestuur en de commissies nemen juist de uitvoerende zaken over, die liggen niet bij u.

Bovenstaande vinden wij allemaal veel belangrijker dan affiniteit met korfballen. Wel verwachten we dat u moeite doet om de vereniging te leren kennen en aanwezig te zijn bij activiteiten. U wordt vanzelf besmet met het Klimop-virus!

Solliciteren:
Heeft u interesse, stuur dan een brief, eventueel vergezeld van een cv, naar bestuur@kv-klimop.nl.
Het is natuurlijk ook mogelijk om eerst meer informatie op te vragen of een oriënterend gesprek aan te gaan. Hiervoor kunt u contact opnemen met Ruud Ermens, secretaris, op telefoon 0493-691915.

Comments are currently closed.