Nieuws vanuit de KTC

Allereerst willen we heel graag een aantal leden feliciteren met het behalen van het spelregelbewijs.

  • Meike Leenders
  • Janne van Bree
  • Iris Ermens
  • Britt Dekker
  • Mirthe van Roy
  • Anne Kuijpers
  • Marc van Oosterhout
  • Mark van Rodijnen
  • John van Oosterhout
  • Trudy Bruggers

Met nog een paar te gaan, is dadelijk ieder spelend lid vanaf de B in het bezit van het spelregelbewijs. Goede inzet van iedereen, en succes met de laatste loodjes voor degene die het binnenkort gaan afronden!

Zoals iedereen heeft gezien zijn de trainingstijden en coaches op de site gezet. Op een paar punten hebben we nog vacature/zijn er nog aanvullingen, zodra we deze definitief hebben zullen we de site ook aanpassen. Gedurende het seizoen zal er rond de overgang van veld-zaal  en zaal-veld geëvalueerd worden of de indelingen op dat moment nog kloppen of dat er wellicht wisselingen plaaatsvinden op basis van talent, gedrevenheid, blessures etc. Dit zal dan gedaan worden in overleg tussen KTC en trainers/coaches, aangevuld met teambesprekingen/individuele besprekingen.

In verband met de vakantie zijn we niet in staat geweest de trainers/coaches alles eerst te laten controleren. Dus mocht er iets verkeerd staan voor trainers/coaches/trainingsdagen meldt het ons (info@kv-klimop.nl) .

Informeer je trainers/coaches als je bij de trainingen/wedstrijden verhinderd bent.

Wij wensen iedereen veel speelplezier in het nieuwe korfbalseizoen.

Met vriendelijke groet, de KTC

Comments are currently closed.