Jaarvergadering 27 September

Hierbij nodigt het bestuur van korfbalvereniging Klimop u allen uit voor het bijwonen van de algemene jaarvergadering voor het seizoen 2020-2021. Deze vergadering zal worden gehouden op maandag 27 september 2021 in de kantine aan de Beatrixlaan.
Vanaf 19.45 uur liggen de financiële stukken ter inzage, waarna om 20.00 uur de vergadering zal starten.

Graag nodigen wij alle leden en ouders van (jeugd-)leden van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Bestuur KV Klimop

Comments are currently closed.