Geslaagde jaarvergadering

Op 14 september vond de jaarvergadering plaats. Tijdens de jaarvergadering werd teruggeblikt op het afgelopen jaar. We mogen met trots terug kijken wat we samen het afgelopen jaar hebben bereikt.

Aansluitend werd Maarten van den Boomen gehuldigd voor zijn 40-jarig lidmaatschap bij Klimop. Mooie woorden en herinneringen werden gedeeld waarna Maarten een bos bloemen in ontvangst nam. Helaas kon Paul Hoefnagels (50 jarig jubileum) niet aanwezig zijn bij de huldiging. Het bestuur zal er voor zorgen dat Paul alsnog zijn oorkonde en speldje mag ontvangen.

felicitatie-maarten

Daarnaast werd ook afscheid genomen van secretaris Martin Driessen, als aftredend bestuurslid. Anke Kerkers zal de lege plek in het bestuur opvullen, waardoor het bestuur op volle kracht blijft functioneren. De bestuursfuncties zullen dan als volgt worden ingevuld:
Bjorn van Oosterhout – Voorzitter
Marly van Kemenade – Secretaris
Anja van Oosterhout – Penningmeester
Ruud Ermens – Bestuurslid
Anke Kerkers – Bestuurslid

afscheid-martin

Iedereen bedankt voor de komst en inzet van afgelopen jaar. We hopen ook dit seizoen weer mooie resultaten te boeken.

Comments are currently closed.