Jaarvergadering


Evenement gegevens


Hierbij nodigt het bestuur van korfbalvereniging Klimop u allen uit voor het bijwonen van de algemene jaarvergadering voor het seizoen 2017 – 2018. Deze vergadering zal worden gehouden op maandag 24 september 2018 in de kantine aan de Beatrixlaan.
Vanaf 19.30 uur liggen de financiële stukken ter inzage, waarna om 20.00 uur de vergadering zal starten. Tijdens de vergadering zal ook kort de stand van zaken omtrent de privatisering worden toegelicht.

Graag nodigen wij alle leden en ouders van (jeugd-)leden van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Afmelden voor deze vergadering kan door deze email te beantwoorden.

Het jaarverslag is per mail onder de leden verspreid

Bestuur KV Klimop

Comments are currently closed.