De meeste kampgroepen hebben inmiddels een naam en net zoals elk jaar wordt er ook dit jaar weer een vlag gemaakt. Alle groepen doen dit weer tegelijk en wel op zaterdag 4 mei van 13:00 tot 14:30uur. We hopen jullie allemaal in de kantine te zien! Groetjes, De kampleiders!