Technisch Beleid

Op 31 augustus 2017 is er een bijeenkomst geweest tussen de werkgroep technisch beleid en een aantal trainers. We willen iedereen op de hoogte stellen van de gemaakte afspraken bij deze bijeenkomst. Hieronder een opsomming van de zaken die we hebben besproken:

De technische commissie ligt het document ‘Spelenderwijs Verbeteren’ toe.
Stukje uitleg over Spelenderwijs Verbeteren. De titel zegt het eigenlijk al, spelenderwijs de kinderen trainen. Het document is in een eerdere mail naar alle trainers toegestuurd.

logo-transpklein1

De 7 basisregels van het document zijn:

 1. Spelen gaat voor oefenen;
 2. Gewoon korfballen;
 3. Techniek in veranderde omstandigheden;
 4. Korfbal is samenspelen;
 5. Korte, maar krachtige uitleg;
 6. Communicatie op maat;
 7. Visueel maken.

Naast oefeningen die gebruikt kunnen worden voor een training wordt aandacht geschonken aan hoe de trainer de kinderen het beste kan benaderen. Wij verzoeken elke trainer het document eens door te nemen.

 • We zien dit document als onderdeel van het technisch beleid;
 • Aanschaf is gebeurd n.a.v. bijeenkomst afgelopen seizoen waarin trainers onder anderen vroegen naar bruikbare recente oefenstof.
 • Ontwikkelen rest van het beleid (o.a. gaan bepalen wat we willen dat kinderen van een bepaalde leeftijdsklasse moeten kunnen nadat ze overgaan naar een nieuwe leeftijdsklasse) zal tijdens dit seizoen verder ingevuld gaan worden;
 • De werkgroep technisch beleid verzoekt de trainers om gebruik te maken van het voorliggende document. We werken tot aan de zaalcompetitie met een bepaald thema. De thema’s worden per leeftijdsklasse verder toegelicht;
 • Het staat elke trainer vrij om ook de overige oefeningen in het document te gebruiken.

Jongere jeugd (E2, E1, D2, D1):

 • Start met focus op schieten om te scoren/assist om te scoren: Doel moet zijn om tot veel doelpogingen te komen.
 • Oefeningen: Scoren op 3 korven (p.12), 3-tegen-2 (p. 14 of 17), 3-tegen-1 (p.20), 1-tegen-1 op 2 korven (p.23)
 • Bovenstaande oefeningen willen we graag bespreken in een evaluatie (tussen zaal en veld, wellicht laatste veldtraining)
 • Speerpunten voor de jongere jeugd: Minder statisch spelen, eenvoudige spel opzetten introduceren. Veel gaan schieten (vertrouwen en ervaring opdoen om tot veel doelpogingen te komen) en makkelijk vrij leren lopen.
 • Iedereen kan naar eigen inzicht andere oefeningen gebruiken.
 • Afwijken van het aanvalsthema is uiteraard geen probleem, wanneer dit nodig is om bijvoorbeeld te trainen op een specifieke tegenstander.

Oudere jeugd (B2, B1, A2, A1)

 • Start met focus op gehele aanvalsblok (1.1. t/m 1.4). Doel moet zijn tot veel goede kansen te komen in een wedstrijd.
 • Oefeningen: 1 tegen 1, lopen met de bal (p.15), 3 tegen 3 (p.28), 1 tegen 1 op 2 korven (p.32), 3 tegen 3 (p.45)
 • Speerpunten oudere jeugd: Snel tot een goede kans komen, veel doelpogingen ondernemen, veel zelf laten nadenken en keuzes laten maken, goed communiceren met vakgenoten/teamgenoten.

Rol van Rens als jeugdcoördinator: 

 • Rens is op donderdagen beschikbaar om trainers te ondersteunen. Trainers vragen dit aan door middel van een app bericht of een e-mail, en graag op zijn laatst één week van tevoren. Persoonlijk aanspreken is natuurlijk ook mogelijk. Dan kan er een duidelijke planning op gemaakt worden, en is er voldoende voorbereidingstijd voor beide kanten.
 • Rens neemt geen hele training over, maar kan bijvoorbeeld helpen bij het uitvoeren van de oefeningen uit de bundel die we uit hebben gelicht. Zo zijn meerdere teams op één avond mogelijk. Bijvoorbeeld een half uur of een kwartier bij het ene team, en daarna bij het andere team.
 • Ook dit gaan we evalueren tussen veld en zaal.

Algemene vragen en opmerkingen ter afsluiting 

 • Wat zien de trainers graag dat in het technisch beleid wordt opgenomen? Verder geen opmerkingen. Afspraak wordt gemaakt dat de werkgroep technisch beleid een opzet maakt en later met alle trainers bespreekt;
 • De werkgroep technisch beleid komt binnenkort met een datum wanneer de evaluatie plaatsvindt;
 • Werkgroep technisch beleid hoopt dat bij een volgende bijeenkomst meer trainers in de gelegenheid zijn aanwezig te zijn.

De werkgroep Technisch Beleid:
John van Oosterhout
Rens van Heugten
Stefan Driessen