Succesvolle rommelmarkt 2015

Afgelopen 15 maart vond weer de jaarlijkse Klimop rommelmarkt plaats. Ook dit jaar was het weer gezellig druk, al zien we helaas wel een lichte daling in het aantal bezoekers. Op vrijdag worden alle spullen van de loods naar de jeu-de-boules-hal gebracht en op zaterdag worden alle stands ingericht. Op zondag is dan de rommelmarkt en op maandag wordt alles weer opgeruimd. Vooral op zaterdag en zondag waren verschillende Klimoppers actief om mee te helpen.

De rommelmarkt heeft dit jaar een mooi bedrag van € 2.167,- opgebracht. Namens het bestuur willen we dan ook graag iedereen bedanken die op welke wijze dan ook heeft meegeholpen om van deze rommelmarkt 2015 een succes te maken. Een speciaal woord van dank voor de leden van de rommelmarktcommissie die het hele jaar door veel tijd steken in dit vrijwilligerswerk. Super bedankt allemaal!

Bestuur KV Klimop

Comments are currently closed.