Seizoen 20-21; afmelden vóór 1 april

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Het huidige seizoen is nog in volle gang, maar toch zijn we al weer bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Binnenkort moeten we bij de Korfbalbond  alweer de teams opgeven voor het volgende seizoen, 2020/2021

Afgelopen periode zijn we als KTC van Korfbalclub Klimop geconfronteerd met (jeugd)leden die naar aanleiding van de teamindeling of andere redenen, toch niet kwamen korfballen of het seizoen hebben afgemaakt. Dit is direct van invloed op de bezetting van de teams en het speelplezier van de teamgenoten. De teams hebben gewoon elke speler hard nodig.

De KTC probeert bij de indeling van de teams zoveel mogelijk rekening te houden met de niveaus en de leeftijden van de spelers. Helaas kunnen we geen garanties geven met betrekking tot de teamindeling.

Graag willen we weten of er leden zijn die per ingang van het nieuwe seizoen niet meer willen korfballen bij Klimop. Daarom vragen we ons dit zo snel mogelijk te laten weten met inachtneming van onderstaande afspraken/aandachtspunten.

Afmelden van leden dient vóór 1 APRIL 2020 te gebeuren. Meer informatie hierover is hier te vinden.

Een aantal aandachtspunten:

  1. Wanneer een lid zich na 1 april afmeldt dient deze de volledige contributie te betalen.
  2. Korfbal is een teamsport! Als je voor een teamsport kiest vinden wij dat je ook de verantwoordelijkheid moet hebben om er te zijn wanneer je team traint of speelt. Alleen met een compleet team kan je samen met trainers en coaches een teamsport goed beoefenen. Dus alleen bij hoge uitzondering afmelden voor trainingen en zeker voor wedstrijden.
  3. De keuze voor wel of niet doorgaan met korfballen geldt voor een heel seizoen, halverwege het seizoen is het in principe niet mogelijk om te stoppen met korfballen, tenzij het echt niet anders kan door bijvoorbeeld ernstige blessures of verhuizing.
  4. Rijden, poetsen en speculaasactie zijn verplicht Onze contributie kunnen we laag houden door rijden en poetsen door ouders & teamleden te laten doen en door de speculaasactie. Het kost maar een beperkte hoeveelheid tijd en houdt de contributie laag.
  5. Zoals ook in het lopende seizoen het geval is, zal er bij de teamindelingen, waar mogelijk, naar prestatie en inzet ingedeeld worden. De KTC heeft hierover overleg met trainers en coaches.

Hopelijk zijn deze verwachtingen duidelijk en kunnen jullie je hier ook in vinden, voor vragen kun je je altijd wenden tot iemand van de Korfbal Technische Commissie.

Korfbal Technische Commissie
KV Klimop Asten

Comments are currently closed.