Mooi geldbedrag geschonken door de kaartclub aan jubileumcommissie

Het is inmiddels een traditie dat de kaartclub van Klimop ieder jaar een bedrag schenkt aan een commissie binnen de vereniging.

Door maatregelen vanwege corona zijn ook wij genoodzaakt geweest om in maart 2020 de rik competitie 2019 / 2020 af te breken en ook 2020 / 2021 is er niet gespeeld.

Op 4 oktober zijn we weer opgestart en is er alsnog de kas opgemaakt zodat we dit jaar het mooie bedrag van 500 euro konden overhandigen aan de jubileumcommissie die het 75 jarig bestaan van Klimop in 2022 aan het voorbereiden is.

Op maandag 11 oktober heeft Antoon Driessen dit bedrag overhandigd aan Hans Strijbosch en Rob Cortooms van de commissie, Ook Jessie Klinckenberg was hierbij aanwezig namens het bestuur van Klimop. Hans en Rob maakte van de gelegenheid gebruik om de kaarters te bedanken. Ze gaven tevens aan het geld goed te gaan besteden om ook voor de wat oudere leden activiteiten te gaan organiseren tijdens het jubileum weekend.

Comments are currently closed.