Leden stemmen voor privatisering

Op dinsdag 16 januari vond de speciaal ingelaste ledenvergadering plaats, om de leden in te lichten over de privatisering. Deze avond werd door het bestuuur uitgelegd wat zich de afgelopen jaren heeft afgespeeld omtrent de wens van de gemeente om alle sportgebouwen is Asten te privatiseren.

Na het toelichten van het (mogelijke) plan van aanpak en de financiering, heeft de vergadering unaniem ingestemd met de privatisering.

De uitslag is teruggekoppeld naar de gemeente en het bestuur en de gemeente zullen te zijner tijd samen om tafel gaan om de vervolg stappen te bespreken en te ondernemen.

Aangezien bij het privatiseren een verbouwing van het clubgebouw in gang gezet zal worden, willen we jullie vragen om hier over mee te denken. Heb je vragen over de verbouw plannen, zou je zelf in de “privatiseringscommissie” zitting willen nemen, of ken je iemand die ons zou kunnen helpen met de verbouwing (metselen, tegels zetten, waterleidingen aanleggen etc.), stuur dan een mail naar bestuur@kv-klimop.nl. We zullen dit klusje met z’n alle moeten klaren, en alle hulp is dan ook meer dan welkom.

We willen iedereen bedanken voor zijn of haar aanwezigheid tijdens de ledenvergadering.

Daarnaast werd op de ledenvergadering bekend gemaakt dat het bestuur weer compleet is. Guido Hoeben is aangesloten bij het bestuur, waardoor het nu weer uit 5 personen bestaat. Guido is de vader van Fay (D2). Hij was onder andere lange tijd voorzitter van de organisatie van de Muziekfeesten in Someren Eind en is een zelfstandig ondernemer. Met zijn kennis en ervaring is Guido van grote toegevoegde waarde voor het bestuur.

Comments are currently closed.