KorfbalmasterZ…Vergroot je spelregelkennis !

Met ingang van seizoen 2015-2016 presenteert het KNKV, samen met NOC*NSF en andere sportbonden, KorfbalmasterZ! Een tool om de spelregelkennis te vergroten.

Het KNKV is trots dat verenigingen kunnen worden geïnformeerd  over een nieuwe vooruitstrevende ontwikkeling binnen het domein Opleidingen. Met de ontwikkelde tool kunnen niet enkel scheidsrechters maar alle korfballers hun kennis over de spelregels op een moderne wijze tot zich nemen of opvijzelen.

korfbalmasterz

Het KNKV biedt verenigingen de mogelijkheid om  haar leden op te leiden om uiteindelijk zo jong mogelijk (vanaf 14 jaar) het spelregelbewijs (oude basisopleiding A en B)  te behalen. Hiervoor is een speciale website gemaakt:  www.korfbalmasterZ.nl

Korfbalmasterz.nl  is een officiële website van het KNKV. (Jeugd)spelers en andere geïnteresseerden kunnen  met deze tool  op een leuke én leerzame manier met aantrekkelijke beelden de spelregels beter leren begrijpen. Daarnaast leren korfballers van jongs af aan de regels beter te accepteren en toe te passen tijdens de wedstrijd, als speler maar ook als scheidsrechter.

Wat betekent het spelregelbewijs voor mijn vereniging?
Iedereen kan  vanaf vandaag oefenen  op de website www.korfbalmasterZ.nl. Op de site vindt men spelregels en spelsituaties. De spelregel is de theoretische achtergrond, de spelsituatie is de vertaling naar de praktijk. In de spelsituaties zie je voorbeelden van situaties die betrekking hebben op die spelregel. Per spelsituatie zijn oefentoetsen te vinden. De oefentoetsen zijn vrij beschikbaar en mag iedereen maken zo vaak hij wil. Het doorlopen van de oefentoetsen is niet noodzakelijk om het spelregelbewijs te halen.

Van oefenen naar spelregelbewijs
De website KorfbalmasterZ is dé omgeving waar men vanaf september 2015 het spelregelbewijs kan behalen. In augustus 2015 ontvangen verenigingen via de secretaris een inlogcode en handleiding voor het clubdashboard (een afgeschermde pagina per vereniging). In dit dashboard zien verenigingen:

– Een overzicht van leden die het spelregelbewijs kunnen halen (vanaf 14 jaar).
– Activatiecodes voor de leden, die de vereniging zelf aanmaakt en aan de leden kenbaar maakt. Geadviseerd wordt om dit te doen tijdens een spelregelavond.
– Status van het lid (geactiveerd, geslaagd, gezakt).

De vereniging geeft de activatiecode en een handleiding aan het lid en biedt als het nodig is ondersteuning en begeleiding.  Voordat men het spelregelbewijs gaat halen organiseert de vereniging een spelregelavond. Tijdens die avond kan geoefend worden, of kan men een quiz doen over de spelregels. Beide mogelijkheden  worden aangeboden op de KorfbalmasterZ.nl.

Daarna gaan de leden aan de slag. De vereniging kan de voortgang van de leden volgen via het clubdashboard.

Aan de slag
Leden die het spelregelbewijs willen behalen zijn verplicht de vijf levels te doorlopen.  Leden kunnen de levels zo vaak maken als zij willen of zo vaak als nodig is om de levels af te sluiten met voldoende goede antwoorden. Bij het eerste level moeten leden vijf van de tien vragen goed hebben om door te gaan naar level 2. In dat level moeten zes van de tien vragen goed zijn, in level 3 zeven van de tien, in level 4 acht en in level 5 uiteindelijk een aantal van negen. Na afloop van ieder level kunnen de deelnemers hun foute antwoorden bekijken en het goede antwoord op de betreffende vraag vinden.

Daarna volgt de eindtoets. De eindtoets bestaat uit 20 vragen waarvan er 16 juist beantwoord moeten worden. Je hebt drie pogingen om je eindtoets te halen. Als het een lid om welke reden dan ook niet lukt om de toets met voldoende goede antwoorden af te ronden, kunnen vereniging en lid samen bekijken hoe ze ervoor zorgen dat het lid alsnog slaagt vóór het einde van het seizoen. Bijvoorbeeld door samen te kijken naar welke vragen tijdens de vijf levels fout werden beantwoord en daarop te gaan oefenen. Als het betreffende lid er klaar voor is om de eindtoets opnieuw te gaan maken, moet de code opnieuw worden geactiveerd in het clubdashboard op www.korfbalmasterZ.nl.

Vanaf heden is www.korfbalmasterZ.nl live en kan er geoefend worden. Vanaf september is er daadwerkelijk de mogelijkheid het spelregelbewijs te behalen.

Veel succes met oefenen!

Comments are currently closed.