FAQ Corona

Laatste update: woensdag 9 juni – 14.00 uur

Op deze pagina vind je de actuele informatie die uitgaat van de per 5 juni geldende maatregelen. Dit is een samenvatting met de belangrijkste punten uit het protocol van NOC*NSF.

De basis voor KV Klimop is het protocol van de KNKV

In het algemeen geldt: de grenzen van de verkregen ruimte moeten niet opgezocht worden.

Voor iedereen geldt:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt buiten de inhoudelijke sportbeoefening 1,5 meter afstand.
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

Voor F- t/m A-teams geldt:

 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregels hoeven tijdens de sportbeoefening niet nageleefd te worden;
 • Er mogen wedstrijden gespeeld worden
 • Kleedkamers en douches zijn geopend.
 • Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn.

Voor seniorenteams geldt:

 • Er mag met maximaal 50 personen tegelijk gesport worden.
 • Wedstrijden tegen andere verenigingen zijn niet toegestaan;
 • Kleedkamers en douches zijn geopend.
 • Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn.

Voor de wedstrijddagen geldt:

 • Kom in sportkleding naar het sportpark.
 • Het thuisspelende team krijgt geen kleedkamer ter beschikking en kan dus ook geen gebruik maken van de douches. Er is wel de mogelijkheid een tas in de kantine achter te laten. 
 • Het uitspelende team krijgt 2 kleedkamers ter beschikking, zodat ook in de kleedkamer de 1,5 meter gewaarborgd kan worden. Het is voor het uitspelende team ook toegestaan om te douchen. 
 • De bar van de kantine is gesloten.
 • Op wedstrijddagen is er een Corona-coördinator op het sportpark aanwezig. 

Voor de kantine geldt:

De kantine mag open zijn tot 22.00 uur.

 • Voor het bestellen en afhalen van drinken en eten is een looproute gecreëerd. Deze is zichtbaar gemaakt met stickers op de vloer/bar.
 • In de kantine zijn geen zitplaatsen, enkel buiten
 • Het terras kan alleen gebruikt worden door mensen die ook op de sportaccommodatie mogen zijn.

Voor de toiletten geldt:

 • Het gebruik van de toiletten in de kantine is voor iedereen die aanwezig mag zijn op het sportpark toegestaan.
 • Volg de aangeven looprichting voor het betreden van het toilet.

Veel gestelde vragen

Mogen ouders naar de trainingen van kinderen komen kijken?

Nee. Dat mag niet. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

Ik rijd mijn kind naar een uitwedstrijd. Mag ik dan op de sportaccommodatie komen?

Ja, rij-ouders naar een uitwedstrijd worden aangemerkt als teambegeleiding en hebben daarom toestemming om op de sportaccommodatie te zijn. Het is de bedoeling het aantal rij-ouders zoveel mogelijk te beperken.

Mogen sporters die klaar zijn met hun training of wedstrijd blijven kijken naar een andere training of wedstrijd?

Nee. Sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit, mogen niet bij een andere training of wedstrijd kijken, maar wel op het terras plaatsnemen.

Comments are currently closed.