Contributie wordt geïnd

Rond 1 oktober worden de automatische incasso’s weer uitgevoerd. Dit betekent dat van alle leden die een machtiging hebben afgegeven de contributie zal worden afgeschreven van de rekening. Degenen die hier geen gebruik van (willen) maken dienen de contributie zo spoedig mogelijk te voldoen op IBANnummer NL 23 RABO 0103 6209 58 t.n.v. KV Klimop te Asten. 

Tijdens de jaarvergadering is aangegeven dat de contributie het komende seizoen niet wordt verhoogd. Als peildatum voor de contributie geldt de leeftijd van een lid op 1 januari 2020. Hieronder staan de bedragen per soort lidmaatschap vermeld:

Soort lidmaatschapLeeftijdscategorieContributie
Senior 2x competitie spelend19 jaar en ouder€ 193
Senior 1x competitie spelend19 jaar en ouder€ 139
Niet spelendn.v.t.€ 80
Junior16 t/m 18 jaar€ 153 50
Aspirant12 t/m 15 jaar€ 125
Pupil6 t/m 11 jaar€ 125
Kangoeroe3 t/m 5 jaar€ 25
Recreantn.v.t.€ 60
Steunlidn.v.t.€ 35

Comments are currently closed.