Aanpassingen spelregels dameskorfbal en F-jeugd

Aanpassing spelregels dameskorfbal

Op het moment, dat de nemer van de spelhervatting de bal in de hand heeft of kan nemen, de scheidsrechter fluit. Na het fluitsignaal heeft de nemer van de spelhervatting vier seconden de tijd om de bal in het spel te brengen.

De laatste seizoenen was het zo dat bij een spelhervatting direct doorgespeeld mocht worden zonder dat de scheidsrechter hoefde te fluiten. Dit besluit is komen te vervallen.

Aanpassing spelregels F-jeugd

Zoals aan het begin van de zomer reeds aangekondigd, wordt een wijziging doorgevoerd in de spelregels voor de F-jeugd. Kort gezegd komt het er op neer dat een speler na zijn eigen schot niet direct na het afvangen weer mag schieten. De speler moet in die situatie de bal eerst overspelen naar een medespeler. Als speler A schiet en mist, en speler B vangt af, mag diegene wel meteen schieten.

Overzicht regels diverse leeftijdscategorieën / spelvormen

Hieronder de belangrijkste regels per leeftijdscategorie/spelvorm. Hier zijn de bestuursbesluiten en spelbepalingen te vinden:
Spelbepalingen_2014-2015
4.25 toepassing spelregel 3a dameskorfbal
4.3 jeugdkorfbal.

F-pupillen (4-Korfball)

 • 1-vaks korfbal (4 tegen 4), K3 bal, korfhoogte 2½ meter
 • Er hoeft niet gefloten te worden voor verdedigd, er mag altijd geschoten worden
 • Als iemand na het schot de bal zelf vangt mag er niet opnieuw geschoten worden, er moet eerst overgespeeld worden (zie bestuursbesluit hierboven)
 • Als 1 team 3 of meer doelpunten achter staat, mag er een extra speler ingebracht worden (de super speler).
 • Deze moet er weer uit als het verschil kleiner dan 3 doelpunten is geworden.
 • Er geldt een ’10-secondenregel’: elke speler moet binnen 10 seconden de bal overspelen. Kinderen leren hierdoor sneller over te spelen en niet te veel na te denken, maar gewoon te gooien.
 • Wisselen om de 10 minuten (4×10 minuten)
 • Na de wedstrijd 12 strafworpen per team

E-pupillen (4-Korfball)

 • 1-vaks korfbal (4 tegen 4), K4 bal, korfhoogte 3 meter
 • Normale regels met betrekking tot verdedigd
 • Geen superspeler zoals bij de F
 • Er geldt een ’10-secondenregel’: elke speler moet binnen 10 seconden de bal overspelen. Kinderen leren hierdoor sneller over te spelen en niet te veel na te denken, maar gewoon te gooien.
 • Wisselen om de 10 minuten (4×10 minuten)
 • Na de wedstrijd 12 strafworpen per team

D-pupillen (4-Korfball)

 • 1-vaks korfbal (4 tegen 4), K4 bal, korfhoogte 3 meter
 • Normale regels
 • Wisselen om de 10 minuten (4×10 minuten)

D-pupillen

 • 2-vaks korfbal (8 tegen 8), k4 bal, korfhoogte 3 meter
 • Normale regels
 • Wisselen om de 12½ minuten (4×12½ minuten)

C-aspiranten

 • 2-vaks korfbal (8 tegen 8), k5 bal, korfhoogte 3½ meter
 • Normale regels
 • Wisselen om de 2 doelpunten
 • Totale wedstrijdduur 2×25 minuten

B-aspiranten

 • 2-vaks korfbal (8 tegen 8), k5 bal, korfhoogte 3½ meter
 • Normale regels
 • Wisselen om de 2 doelpunten
 • Totale wedstrijdduur 2×25 minuten (zaal), 2×30 minuten (veld)

A-junioren en senioren

 • 2-vaks korfbal (8 tegen 8), k5 bal, korfhoogte 3½ meter
 • Normale regels
 • Wisselen om de 2 doelpunten
 • Totale wedstrijdduur 2×30 minuten (zaal), 2×35 minuten (veld)

Comments are currently closed.