Jeugdkamp 2017 ‘Back to the future’

backtothefutureZou jij graag terug in de tijd willen of wil je juist een reis naar de toekomst maken? Van ons hoef je niet te kiezen. Wij doen het namelijk allebei! Durf jij met ons in de tijdmachine te stappen en een onvergetelijke reis te beleven?

We vertrekken op woensdagavond 24 mei en we komen op zondagmiddag 28 mei weer terug. We gaan naar:

Scoutcentrum ‘De Boshoek’
Altweerterkapelstraat 1
6006 PB Weert

Nieuwe opzet

Dit jaar starten we deels met een nieuwe opzet van het jeugdkamp. Elk groepje heeft nog maar één vaste begeleider: de teamcaptain. Dit is vooraf en tijdens het kamp het aanspreekpunt voor de kinderen uit de groep en zal het gehele kamp samen met de groep alle activiteiten doorlopen. Ook gaat de teamcaptain, net zoals voorgaande jaren, vooraf met de groep samen een teamnaam verzinnen en een vlag maken. (De datum hiervoor wordt door de teamcaptain via de mail gecommuniceerd.)

De overige leiding die meegaat is verantwoordelijk voor het organiseren van de activiteiten tijdens het kamp. (Voorheen de hoofdleiding.) Wat echter nieuw is, is dat deze leiding zal aansluiten bij een van de 5 groepjes als 2e groepsleider op het moment dat ze geen activiteit verzorgen.

 

Ook nieuw dit jaar is dat de teamcaptains niet meer bij alle kinderen langs gaan. De teamcaptains komen altijd bij de volgende kinderen langs:

  • Kinderen uit de F, E en D
  • Kinderen uit hogere teams die voor het eerste jaar meegaan

Tijdens dit bezoek zullen de teamcaptains zich voorstellen, uitleggen hoe het kamp in elkaar zit en de kampboekje uit te delen.
Voor de kinderen die in de C, B of A spelen geldt in principe dat dit verhaal voor zowel de kinderen als ouders bekend is vrijwel nooit een verrassing oplevert. Vindt u het als ouder toch prettig om vooraf toch even met de leiding gesproken te hebben, bijvoorbeeld in het geval van medicatie of andere zaken die je wilt bespreken, dan kunt u dat aangeven door een mail te sturen naar jeugdkamp@kv-klimop.nl

Betalen kosten

Dit jaar willen we iedereen verzoeken om het verschuldigde bedrag, €50,00, via de bank over te maken naar IBANnummer NL 23 RABO 0103 6209 58 t.n.v. KV Klimop te Asten o.v.v. Kamp 2017 + de naam van uw kind! We hopen dat het iedereen lukt dit vóór maandag 24 april te doen. Indien u liever contant betaalt is dit ook nog mogelijk. Neem hiervoor even contact op met jeugdkamp@kv-klimop.nl om dit verder af te spreken.

De kampgroepen

kamp2017