Verschuiving leeftijdsgrenzen jeugdkorfbal

Met ingang van het volgende korfbalseizoen (2017/2018) zullen de leeftijdsgrenzen voor de indeling van jeugdspelers in leeftijdscategorieën en dus teams veranderen. Internationaal wordt in het korfbal de leeftijdsgrens van 1 januari gebruikt. Volgend seizoen zal dus ook voor de Nederlandse korfbalcompetitie 1 januari worden gehanteerd als nieuwe peildatum. Dit heeft gevolgen voor een aantal van onze leden. Die kunnen hierdoor een jaar korter in een bepaalde leeftijdscategorie spelen.

Wat verandert precies?

Dit seizoen werd bepaald in welke leeftijdscategorie (F t/m A) spelers moesten worden ingedeeld aan de hand van hun leeftijd op 1 oktober 2016. Vanaf volgend seizoen wordt gekeken naar de leeftijd op 1 januari, voor volgend seizoen is dat 1 januari 2018. Tussen de peildatum van dit seizoen en volgend seizoen zit dus 15 maanden en dat betekent dat sommige spelers in die tijd twee keer jarig zullen zijn. Dit geldt voor alle spelers die geboren zijn op de data 2 oktober t/m 1 januari. Je zou kunnen zeggen dat de spelers geboren op die data door de ogen van de bond tijdens dit seizoen twee keer jarig zijn en dus twee jaar ouder worden.

Wat betekent dit voor mij, mijn zoon of dochter?

Voor spelers die tussen 2 januari tot en met 1 oktober jarig zijn, verandert er niet zo veel. Zij doorlopen de leeftijdscategorieën F t/m A op de normale manier en zitten twee jaar in elke leeftijdscategorie plus een gebruikelijk derde jaar in de A. Voor spelers geboren op de data 2 oktober t/m 1 januari verandert er wel degelijk wat. Het gevolg van de wijziging is dat zij niet twee jaar in elke leeftijdscategorie zullen spelen, maar eenmalig al na n jaar door zullen gaan naar een hogere leeftijdscategorie. Voor sommige spelers geldt dat zij daar komend seizoen meteen iets van merken, voor andere spelers treedt dat effect pas merkbaar een jaar later op.

In onderstaande tabel (klik op de tabel om deze te vergroten) kunnen op basis van leeftijd en verjaardag de gevolgen van deze wijziging voor elk lid worden gevonden.

leeftijdstabel

Comments are currently closed.