Vacatures binnen Klimop

Gezocht:
enthousiaste Klimoppers die mee willen helpen om onze vereniging te laten groeien en bloeien!

Coördinator Vrijwilligers

Zelfstandige functie binnen de vereniging.

Taken:
–       Opstellen en beheren van lijst van vrijwilligers, wie is waarvoor inzetbaar.
–       Zoekt afstemming tussen de diverse commissies voor de inzet van vrijwilligers.
–       Organiseert en stimuleert het binden en boeien van onze vrijwilligers.
–       Draagt zorg voor het werven en selecteren van nieuwe vrijwilligers.
–       Organiseert een jaarlijkse vrijwilligersavond, samen met de evenementencommissie.

Zowel een regelaar/organisator als een netwerker. Iemand die het leuk vindt om dingen te regelen en mensen enthousiast te krijgen.

Coördinator(en) Ledenwerving

Maakt onderdeel uit van de evenementencommissie.

Taken:
–       Zoekt afstemming tussen de diverse commissies voor de werving van nieuwe leden.
–       Organiseert en stimuleert activiteiten die bijdragen aan imagoverbetering en de werving van nieuwe leden.
–       Onderhoudt de contacten met (basis-)scholen.
–       Werkt samen binnen de evenementencommissie aan activiteiten die het imago van de korfbalsport en onze vereniging verbeteren.

Iemand die het echt leuk vindt om met jonge kinderen te werken en te enthousiasmeren en die erg resultaatgericht kan werken.

Helpende handen

Klimop is altijd op zoek naar enthousiaste leden, ouders van leden of anderen die onze vereniging steunen en bereid zijn om de vereniging te helpen.

Dit kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld door deelname in een commissie, mee te helpen bij een activiteit, het verlenen van praktische hulp bij bijvoorbeeld het onderhoud van ons verenigingsgebouw of door een rol als coach en/of trainer van een team.

Wellicht ben je zelf niet in de gelegenheid hiervoor maar ken je wel iemand anders die dit mogelijk zou kunnen en willen? Ook dan verzoeken we je om contact op te nemen, of nog beter, spreek die persoon aan en spoor hem/haar aan zichzelf te melden!

Heb je interesse in een van bovenstaande taken of wil je gewoon eerst wat meer informatie, neem dan contact op met een bestuurslid of een kartrekker van een van onze commissies.

Bestuur KV Klimop

Comments are currently closed.