Uitnodiging Jaarvergadering

Beste leden, ouders van jeugdleden,

Hierbij nodigt het bestuur van korfbalvereniging Klimop u uit voor het bijwonen van de algemene jaarvergadering voor het seizoen 2018 – 2019. Deze vergadering zal worden gehouden op maandag 23 september 2019 in de kantine aan de Beatrixlaan.

Vanaf 19.45 uur liggen de financiële stukken ter inzage, waarna om 20.00 uur de vergadering zal starten.

Wij hopen op uw komst. Afmelden voor deze vergadering kan door middel van een mail aan bestuur@kv-klimop.nl.

Bestuur KV Klimop

Comments are currently closed.