Gebeurtenis, droef of blij, graag even doorgeven!

Helaas is het recent voorgekomen dat mensen benaderd worden over iets van de vereniging waar diegene op dat moment absoluut zijn hoofd niet naar heeft staan vanwege een gebeurtenis in de privésfeer. Omdat dit voor alle betrokkenen vervelend is, willen we dit graag voorkomen waar mogelijk.

Daarom bij deze de vraag om, mocht zich bij u zo’n situatie of gebeurtenis voordoen, dit even zelf bij het secretariaat (Karlijn Geelen) door te geven. Zij zal dan zorgen dat de betrokken team(s) en commissies binnen onze vereniging op de hoogte zijn.

Bestuur KV Klimop

Comments are currently closed.