Jaarvergadering


Evenement gegevens

  • Date:
  • Categorieën:

Geachte leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,Hierbij nodigt het bestuur van korfbalvereniging Klimop u allen uit voorhet bijwonen van de algemene jaarvergadering voor het seizoen 2021 –2022. Deze vergadering zal worden gehouden op maandag 26 september 2022in de kantine aan de Beatrixlaan. Vanaf 19.45 uur liggen de financiëlestukken ter inzage, waarna om 20.00 uur de vergadering zal starten.Tijdens deze jaarvergadering blikken we terug op het seizoen 2021-2022,wat in het teken stond van ons 75-jarig jubileum. We kijken terug op eengeweldig jubileumweekend. Ook het kamp was weer een hoogtepunt voor dejeugd. Helaas werd er ook afgelopen jaar, door de maatregelen rondomCOVID-19,veel van ons aanpassingsvermogen en creativiteit gevraagd.Afmelden voor deze vergadering kan door middel van een e-mail aanbestuur@kv-klimop.nl. Wanneer u zich afmeldt, zullen we u later denotulen van de jaarvergadering sturen.Wij hopen op uw komst!Bestuur KV Klimop

Comments are currently closed.